بستن  


با رشد فزاينده حجم اطلاعات و گردش سريع آن به كمك فناوري هاي نوين و پيشرفته، ‌از قرن حاضر به عنوان جامعه اطلاعاتي ياد مي شود. فناوري اطلاعات و ارتباطات در ابعاد گوناگون زندگي روزانه بشریت نفوذ كرده و تغييرات و پيشرفت هاي چشمگيري را در آن به وجود آورده است.
نظام سلامت، تأمين وارتقاي سلامت آحاد جامعه را به عهده دارد و با در نظر گرفتن سلامت به عنوان محور توسعه پايدار، نقش اطلاعات در نظام سلامت، ‌اهميتي مضاعف مي يابد. بديهي است در اين عرصه فناوري اطلاعات در دسترسي به اطلاعات صحيح و به موقع نقشي اساسي را ايفا می كند.
جهت دسترسي به موقع و ايجاد سهولت در تهيه و جمع آوري اطلاعات سلامت افراد جامعه و افزايش دقت و صحت اين اطلاعات، پورتال نظام اطلاعات مراقبت هاي اوليه بهداشتي " ناماب " با مشاركت فعال دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي تبريز و شركت فن آوران اطلاعات و ارتباطات شمالغرب (ICTN) طراحي و اجرا گشته و از بهار سال 1386 مورد بهره برداري قرار گرفته است.

پورتال ناماب، داده ها را در سه حيطه مراقبت هاي اوليه بهداشتي،تسهيلات بهداشتي درماني و فعاليت بيمارستاني از واحدهاي مربوطه جمع آوري نموده و گزارش هاي مختلف و مناسبي را در اختيار مديران، سياستگزاران، كارشناسان و مردم عادي قرار مي دهد. داده‌هاي واحدهاي "ارائه خدمت" در زمينه نظام نوين آماري،زيج حياتي، مراقبت بيماريهاي واگير، تسهيلات بهداشتي درماني و فعاليتهاي بيمارستاني در سطح واحد" ارائه خدمت "وارد پورتال شده و تحليل داده ها در سطوح مختلف قابل انجام مي باشد.

 ورود کاربران
نام کاربری:
رمز عبور: